Skills (Xyberpunk)

From Hastur
Jump to: navigation, search
XyberpunkXyberpubk

Because these have seen some changes during the years of play, a (semi-) final listing is hereby presented. (Panzerman, 2005-10-10)

Currently in swedish because I'm to damn lazy to translate for the time being.

Skills

Tag skills

Vehicle Zen: + på Drive och fordonsrelaterad Awareness

Acpa Zen: + på ACPA initiative/drive.

Medicine: + på First Aid, Diagnose etc.

Credibility: + På fasttalk och persuade

Vamp: + på seduction, social och persuade om det kan ställas i sexuell kontext

Authority: + På intimidate och i viss mån persuade

Gang Rank: + På Intimidate (och alltså ökat skydd mot Authority)

Combat Sneak: ½ + på Hide/Stealth och ½ + på Awareness/inititative

Combat Sense: + på Initiiative och awareness som vanligt

Interface: + på dataskills som computeruse och computerprogramming. Även vissa + på track om man följer "elektroniska spår"

Berzerk: + på initiiative i närstrid och + på skada i närstrid

Sneak: + på Hide/Evade och Stealth

Technics: + på alla tech-rull

Scrounge: + på Awareness och RT&D

Family: Streetdeal i ödemarken. Ger + på streetwise ute på landet där "gatans lag" inte riktigt råder. (+ på resist T&D om giftet är pissig moonshine?)

Jock: + på Athletics och Endurance och liknande sportighet

Jury Rig: + på Tech rull med kort varaktighet. Går snabbt att använda

Streetdeal: + på Streetwise, vissa pluss på försvar mot Authority diskuterades.

Academics: + på intelektella saker

Charismatic Leadership: + på Persuade och liknande i rätt sammanhang. Gäller inte bara Rockers och politiker numera utan i viss mån även för inspirerande befäl och liknande.

Corpdeal: + på Streetwise och Bureaucracy. Skydd mot authority (din corp har lagvrängare som bailar ut dig om du åker in vad ska du vara skraj för) så länge du jobbar åt företag