Malleus (Sv)

From Hastur
Jump to: navigation, search

Malleus är en hembryggd variant på Pendragon från början av 90-talet. Den ersatte Fantasy Trip och RoleMaster i pågående kampanjer, men har få influenser från dessa. Viktigare källor är Ars Magica och RuneQuest, från vilka magisystem inhämtats. Malleus övergavs senare till förmån för i första hand Earthdawn och TORG.

Reglerna till Malleus var alltid i flux, och har inte spelats i just exakt den version som presenteras här.

Malleus

I MALLEUS beskrivs en karaktär med hjälp av egenskaper, personlighet och färdigheter.

 • Egenskaperna beskriver karaktärens fysiska förmågor. Egenskaperna kallas också attribut. Det finns inga mentala attribut, utan spelaren står för eventuell intelligens hos rollfiguren.
 • Personligheten består av karaktärsdrag, vilka definierar karaktärens allmänna känslor, och passioner, vilka är kraftigare känslor, som kärlek och hat.
 • Färdigheterna definierar karaktärens kunskaper, både fysiska och mentala.

Var och en av de tre delarna av karaktären är fristående; t.ex är färdigheterna inte baserade på attributen.

Innehållsförteckning

 1. Inledning: Beskrivning av systemet och dess grundläggande idéer. Varför folk ska spela Malleus. Kort essä om spelstilar, och vilka som passar Malleus.
 2. Karaktärer: Hur en karaktär beskrivs. Kvinnliga karaktärer och bristen på rättvisa. Om behovet av en bra bakgrund.
  1. Konceptet: Magiker eller krigare, adelsman eller drägg, människa eller alv? Att definiera sitt koncept i speltermer och betala för det. Fördelar kostar.
  2. Egenskaper: Vilka egenskaper har en karaktär, hur bestäms de, och vad används de till?
  3. Karaktärens personlighet: Karaktärens personlighet är viktigt i Malleus. Vilken personlighet startar jag med? Hur kan jag påverka den?
  4. Karaktärens färdigheter: Vilka färdigheter får en adlig alkemist från Frankrike? En livegen bonde? Många alternativ och exempel för hur man kombinerar dem.
  5. Utveckling: Hur karaktärer utvecklas. Det är trots allt få som kommer att vilja starta som 15 år gamla.
 3. Regler: Inget rollspel komplett utan regler, även om vi inte har så många.
  1. Malleus grunder: Själva reglerna. Hur man slår en tärning och hur man avrundar. Svårighetsgrader.
  2. Personlighet: Vad personligheten är, hur den representeras och hur den används.
  3. Färdigheter: Beskrivning av systemets alla färdigheter.
  4. Att bli skadad: Lätta, allvarliga och dödliga skador. Infektioner och första hjälpen. Att bli frisk. Eld, vatten och höga höjder—speciella sätt att bli skadad.
  5. Sjukdomar: Pest och kolera! Eller pest och sot som det hette förr. Inget vidare roligt att drabbas av, men bra att ha regler för.
  6. Gifter: Av någon anledning finns det rollspelare som tycker om att leka med gifter. Självklart har vi regler för hur det fungerar!
 4. Strid: Av någon anledning tycker rollspelare om att slåss, och vi är inga undantag. Speciellt inte som vi har ett system där det både är enkelt och roligt att slåss.
  1. Hur strid går till: Hur man slåss.
  2. Vapen och rustningar: Beskrivning av befintliga vapen och rustningar.
  3. Speciella manövrar: Avväpning, fintar och mycket annat kul man kan göra med handlingar över.
 5. Magi: Eftersom Malleus stammar från Pendragon finns inget "officiellt" magisystem. Beroende på vilken känsla man vill ha, väljer man ett eller flera av de system som presenteras nedan. De flesta är anpassningar från andra system, andra direkt från litterära källor.
  1. De Natura Magica: Allmänt om trolldom och trollkarlar. Hur man blir magiker. Termer. Initiering, Magiska sällskap, och Övervärlden.
  2. Runmagi (RQ): Folklig magi, tillgänglig för alla. Baserad på battle/spirit/rune magic i RuneQuest.
  3. Teurgi (RQ): Religiös magi, tillgänglig för alla. Konsten att lura eller tvinga gudarna att följa din vilja. Allmänna och speciella termer som behövs. Baserad på divine magic i RuneQuest.
  4. Trolldom (RQ): Lärd magi, baserad på sorcery i RuneQuest. Magi kräver en enorm investering, men alla kan lära sig.
  5. Trolldom (AM): Lärd magi, baserad på Ars Magica. Magisk förmåga är medfödd och kräver dessutom mycket studier.
   • Allt om Animalem, Aquam, Aurum, Corporem, Herbam, Ignem, Imagonem, Mentem, Terram, och Vim.